User Tools

Site Tools


4132--zabaykalsky-v-ngla-gi

Map of Russia - Zabaykalsky Krai (2008-03).svg

Zabaykalsky Krai (tiếng Nga: Забайка́льский край, Transbaikal krai) là một chủ thể liên bang của Nga (một vùng). Trung tâm hành chính là thành phố Chita. Vùng này được thành lập ngày 1 tháng 3 năm 2008 sau khi sáp nhập tỉnh Chita và Khu tự trị Agin-Buryat.

4132--zabaykalsky-v-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)