User Tools

Site Tools


4081--san-giorgio-a-cremanola-gi

San Giorgio a Cremano là một đô thị của Ý. Đô thị này thuộc tỉnh Napoli trong vùng Campania. San Giorgio a Cremano có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Ý là người. Các đơn vị dân cư: Đô thị San Giorgio a Cremano giáp với các đô thị:

4081--san-giorgio-a-cremanola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)