User Tools

Site Tools


4054--t-y-huy-nla-gi

Tùy huyện (tiếng Trung: 随县; bính âm: Suí xiàn) là một huyện thuộc địa cấp thị Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Huyện được thành lập vào tháng 5 năm 2009.

Trấn[sửa | sửa mã nguồn]

 • Cao Thành (高城镇)
 • An Điếm (殷店镇)
 • Thảo Điếm (草店镇)
 • Tiểu Lâm (小林镇)
 • Hoài Hà (淮河镇)
 • Vạn Hòa (万和镇)
 • Thượng Hà (尚市镇)
 • Lệ Sơn (厉山镇)
 • Đường Huyện (唐县镇)
 • Ngô Sơn (吴山镇)
 • An Cư (安居镇)
 • Tân Nhai (新街镇)
 • Hoàn Đàm (澴潭镇)
 • Hồng Sơn (洪山镇)
 • Trường Cương (长岗镇)
 • Tam Lý Cương (三里岗镇)
 • Liễu Lâm (柳林镇)
 • Quân Xuyên (均川镇)
 • Vạn Phúc (万福镇)
4054--t-y-huy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)