User Tools

Site Tools


4048--rachella-gi

Rachel (tiếng Do Thái: רחל, phát âm: Raḥel,Rāḫēl, Rāḥēl, Raḥel, có nghĩa là "cừu") là một nhân vật được mô tả trong Kinh Thánh Do Thái, bà là một vị tiên tri và là một trong những người vợ của Jacob, mẹ của Giuse và Benjamin. Cô là con gái của Laban và em gái của Leah, Rachel là người vợ đầu tiên của Jacob mà Jacob là người anh em họ của cô, giống như như bà mẹ Rebecca của Jacob là em gái của Laban. Chuyện tình của Jacob và Rachel bị gia đình cả hai bên đặc biệt là người cha của Rachel kiên quyết phản đối và ngăn cấm nhưng hai người vẫn yêu nhau và lấy nhau.

Ngày nay, mộ Rachel nằm giữa hai thành phố Jerusalem và Bethlehem được người Do Thái coi là nơi yên nghỉ của nữ thánh Rachel. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2011, Chính phủ Israel đã thông qua đề nghị của Thủ tướng Netanyahu về việc đưa mộ của Rachel ở Bethlehem và Mộ các Trưởng lão ở Hebron thuộc khu Bờ Tây vào danh sách di sản quốc gia của nước này. Ngôi mộ của Rachel được binh lính Israel bảo vệ nghiêm ngặt và có hàng rào bao quanh, việc này được phía Palestin coi là kích động tôn giáo.

  • "Rachel the Matriarch". Star Quest Production Network. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2011.
  • Reisenberger, Azila, "Medical history: Biblical texts reveal compelling mysteries," Newsroom and Publications at the University of Cape Town website
  • Melamed, Zalman Baruch, "The Anniversary of Rachel's Death,"
  • "Rachel" at http://jewishencyclopedia.com
  • "Kever Rachel Trip Breaks Barriers" by Israel National News Staff at israelnationalnews.com, Published: 11/14/05
  • "Joseph" at jewishencyclopedia.com
  • Davidiy, Yair, "Moshiach Ben Yoseph," at britam.org
  • "The Messiah of Judaism," at truthnet.org
  • Weisberg, Chana, "Rachel - Biblical Women" at chabad.org
  • Strickert, Fred (2007). Rachel weeping: Jews, Christians, and Muslims at the Fortress Tomb. Liturgical Press.
4048--rachella-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)