User Tools

Site Tools


4004--monte-argentariola-gi

Monte Argentario là một đô thị (comune) ở tỉnh Grosseto, vùng Toscana của Ý. Đô thị Monte Argentario có diện tích km2, dân số thời điểm 31 tháng 5 năm 2005 là 12.952 người. Monte Argentario có các đơn vị dân cư sau: Monte Argentario giáp với các đô thị:

4004--monte-argentariola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)