User Tools

Site Tools


3983--n-i-c-c-nodala-gi

Chức danh Họ và tên Thuộc Chuyên trách Ghi chú Bộ trưởng Bộ Tổng hợp
Bộ trưởng Nội các Đặc trách Okinawa và Lãnh thổ phương Bắc
Bộ trưởng Nội các Đặc trách Chiến lược Tự chủ Địa phương Kawabata Tatsuo Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ (Nhật Bản) Phụ trách vấn đề thúc đẩy địa phương phát triển
Vị trí thứ 3 trong danh sách tạm thời thay thế Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hiraoka Hideo Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Koichiro Gemba cropped 2 Hillary Rodham Clinton and Koichiro Gemba 20110919 1.jpg Gemba Kōichirō Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Bộ trưởng Bộ Tài chính Jun Azumi.jpg Azumi Jun Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Nakagawa Masaharu Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Bộ trưởng Bộ Phúc lợi và Lao động Komiyama Yōko Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Nữ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Kano Michihiko Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Vị trí thứ 2 trong danh sách thay thế tạm thời Thủ tướng Nhật Bản Tái nhiệm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Hachio Yoshiro Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Chuyên trách khắc phục thiệt hại của ngành điện hạt nhân Từ chức ngày 11 tháng 9 năm 2011 (Fujumura Osamu) Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ (Tạm thời) Bổ nhiệm ngày 11 tháng 9 năm 2011 Edano Yukio 1-3.jpg Edano Yukio Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Phụ trách thiệt hại kinh tế về điện nguyên tử Nhậm chức ngày 12/9/2011 Bộ trưởng Bộ Lãnh thổ và Giao thông
Bộ trưởng Nội các Đặc trách Chính sách Biển Maeda Takeshi Thượng nghị sĩ
Đảng Dân chủ Vị trí thứ 5 trong danh sách thay thế tạm thời Thủ tướng Nhật Bản Bộ trưởng Bộ Môi trường
Bộ trưởng Nội các Đặc trách Vấn đề Bồi thường và Hỗ trợ Nạn nhân thảm họa hạt nhân Hosono Gōji Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Đặc trách Vấn đề Xử lý và Ngăn ngừa tái diễn sự cố hạt nhân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ichikawa Yasuo Thượng nghị sĩ
Đảng Dân chủ Chánh Văn phòng Nội các Fujimura Osamu Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Vị trí thứ một trong danh sách tạm thời thay thế Thủ tướng Nhật Bản Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia
Bộ trưởng Nội các Đặc trách Vấn đề An toàn thực phẩm và Bảo vệ người tiêu dùng Yamaoka Kenji Hạ nghị sĩ
Đảng Đời sống Nhân dân Trên hết Đặc trách Vấn đề về nạn nhân bắt cóc
Vị trí thứ 4 trong danh sách tạm thời thay thế Thủ tướng Nhật Bản Bộ trưởng Nội các Đặc trách Khu vực Tài chính Jimi Shōjaburō Thượng nghị sĩ
Đảng Quốc dân Mới (Nhật Bản) Đặc trách Cải cách Ngành Bưu điện Tái nhiệm Bộ trưởng Nội các Đặc trách Chính sách Kinh tế-Tài chính
Bộ trưởng Đặc trách Chính sách Phát triển Khoa học Interactive Session - Social Challenges - World Economic Forum on East Asia 2009.jpg Furukawa Motohisa Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Cục trưởng Cục Chiến lược Quốc gia
Đặc trách Cải cách Toàn diện Bảo hiểm xã hội và Thuế
Đặc trách Chính sách Phát triển Chinh phục Vũ trụ Bộ trưởng Nội các Đặc trách Cải cách Hành chính
Đặc trách Đổi mới khu vực công ích
Đặc trách Vấn đề Sinh đẻ ít
Đặc trách Kế hoạch Cộng đồng Renho 1-3.jpg Murata Renhō Thượng nghị sĩ
Đảng Dân chủ Đặc trách Cải cách Hành chính
Cải cách chế độ công chức Bộ trưởng Nội các Đặc trách Đối phó Thảm họa Hirano Tatsuo Thượng nghị sĩ
Đảng Dân chủ Đặc trách Công tác Khôi phục Thảm họa động đất Đông Nhật Bản Tái nhiệm
3983--n-i-c-c-nodala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)