User Tools

Site Tools


3982--t-ng-v-quy-nla-gi

Tăng Vĩ Quyền (giản thể: 曾伟权; phồn thể: 曾偉權; tên tiếng Anh: Savio Tsang Wai Kuen), sinh ngày 5 tháng 11 năm 1961 tại Hồng Kông, là một diễn viên của TVB.

Tăng Vĩ Quyền sinh ngày 5 tháng 11 năm 1961 tại Hồng Kông. Năm 1982 (năm 21 tuổi),anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở Đài Loan.

 • Tên khai sinh: Tăng Vĩ Quyền
 • Ngày sinh: 5 tháng 11, 1961 (56 tuổi)
 • Chùm sao: Thiên Hạt
 • Nơi sinh: Hồng Kông
 • Nghề nghiệp: Diễn viên
 • Năm hoạt động: 1982 đến nay
 • Cửu u Truy hồn kiếm (1982)
 • Gia Cát Lượng (1985)
 • Bát tiên (1985)
 • Justice Bao
 • Man of Wisdom
 • Story of the Water Margin (1992)
 • A New Life (1992)
 • Crime Fighters (1992)
 • Land Of Glory (1992)
 • The Legend Of The Condor Heroes (1994)
 • The Fist Of Law (1995)
 • Rise of the Taiji Master (1996)
 • The Legend of Lady Yang (2000)
 • Đắc Kỷ Trụ Vương (2001)
 • Cỗ máy thời gian (2001)
 • The Family Man (2002)
 • Doomed to Oblivion (2002)
 • Treasure Raiders (2002)
 • The 'W' Files (2003)
 • Song long Đại Đường (2003)
 • Vân hải ngọc cung duyên (2003)
 • Duyên tình Tây Sương (2004)
 • Lady Fan (2004)
 • Wong Fei Hung Returns (2005)
 • Guts Of Man (2005)
 • Misleading Track (2005)
 • The Charm Beneath (2005)
 • Life Made Simple (2005)
 • Bóng vua (2005)
 • Vua thảo dược (2005)
 • Đáng mặt nữ nhi (2006)
 • Bố Y thần tướng (2006)
 • Đỗ trường phong vân (2006)
 • Heavenly In-Laws (2007)
 • Thu Hương và Đường Bá Hổ (2010)
 • Đường vận ba ba (2011)
 • Mưu dũng kì phùng (2008)
3982--t-ng-v-quy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)