User Tools

Site Tools


3954--huy-ch-ng-oerstedla-gi

Huy chương Oersted là một giải thưởng hàng năm dành cho những đóng góp đáng kể vào việc giáo dục môn Vật lý học. Huy chương này được Hiệp hội giáo viên Vật lý học Hoa Kỳ lập ra năm 1936, và được đặt theo tên Hans Christian Ørsted, nhà vật lý nổi tiếng người Đan Mạch.

Đã có các nhân vật nổi tiếng được trao Huy chương này, trong đó có các người đoạt Giải Nobel: Robert Andrews Millikan, Edward M. Purcell, Richard Feynman, Isidor Isaac Rabi, Norman F. Ramsey, Hans Bethe và Carl Wieman; cũng như các người nổi tiếng khác: Arnold Sommerfeld, George Uhlenbeck, Jerrold Zacharias, Philip Morrison, Melba Phillips, Victor Weisskopf, Gerald Holton, John A. Wheeler, Frank Oppenheimer, Robert Resnick, Carl Sagan, Freeman Dyson, Daniel Kleppner, Lawrence Krauss, Anthony French, David Hestenes, Robert Karplus, Robert Pohl và Francis Sears.

Người đoạt Huy chương này năm 2008, Mildred Dresselhaus, là phụ nữ thứ ba đoạt giải khi bà đã ngoài 70 tuổi.

3954--huy-ch-ng-oerstedla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)