User Tools

Site Tools


3902--stara-pazovala-gi

Nhà thờ Slovak Evangelical.
Bản đồ khu tự quản Stara Pazova

Stara Pazova (tiếng Serbia: Стара Пазова) là một thị xã và khu tự quản của Serbia. Thị xã Stara Pazova có diện tích km2, dân số là 18.645 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là 67.576 người. Khu tự quản nằm ở quận Srem của Vojvodina.

  1. ^ “Municipalities of Serbia, 2006”. Statistical Office of Serbia. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2010. 
  2. ^ Popis stanovništva, domaćinstava i Stanova 2002. Knjiga 1: Nacionalna ili etnička pripadnost po naseljima (bằng tiếng Serbian). Statistical Office of Serbia. 2003. ISBN 86-84443-00-09.  May be downloaded from: [1]

3902--stara-pazovala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)