User Tools

Site Tools


3875--chi-n-d-ch-carolinasla-gi

Chiến dịch Carolinas
Một phần của Nội chiến Hoa Kỳ
William Waud - Burning of McPhersonville 1865 - original sketch.jpgWilliam Waud - Burning of McPhersonville 1865 - final Harper's Weekly version.jpg
Sherman tại Nam Carolina: Trận đốt cháy McPhersonville. Phác họa bởi William Waud trên báo Harper's Weekly, 1865
.
Thời gian tháng 1 - tháng 4 năm 1865
Địa điểm Bắc và Nam Carolina
Kết quả Liên bang miền Bắc chiến thắng; Binh đoàn Tennessee đầu hàng
Tham chiến
Hoa Kỳ Liên bang miền Bắc Liên minh miền Nam Hoa Kỳ Liên minh miền Nam
Chỉ huy
Hoa Kỳ William T. Sherman Liên minh miền Nam Hoa Kỳ Joseph E. Johnston
.

Chiến dịch Carolinas là chiến dịch quân sự cuối cùng tại Mặt trận miền Tây[1] trong Nội chiến Hoa Kỳ. Vào tháng 1 năm 1865, Thiếu tướng miền Bắc William Tecumseh Sherman đã tiến quân từ Savannah, Georgia lên phía bắc, qua địa phận Carolinas nhằm kết hợp với các lực lượng miền Bắc khác tại Virginia. Thất bại của Đại tướng Liên minh miền Nam Joseph E. Johnston trong trận Bentonville vào tháng 3, và việc binh đoàn của ông đầu hàng trong tháng 4 là sự sụp đổ của đội quân lớn cuối cùng của miền Nam trong cuộc chiến.

  1. ^ Mặc dù chiến dịch hoàn toàn diễn ra tại địa phận các bang thuộc Đông Duyên hải Hoa Kỳ, nhưng vẫn được coi là một phần của Mặt trận miền Tây vì nó là phần tiếp diễn của cuộc tấn công của các lực lượng miền Tây do Sherman chỉ huy, khởi đầu tại Tennessee từ năm trước.
  • National Park Service battle descriptions for the Carolinas Campaign
  • Eicher, David J. The Longest Night: A Military History of the Civil War. New York: Simon & Schuster, 2001. ISBN 0-684-84944-5.
  • Taylor, Paul. Orlando M. Poe: Civil War General and Great Lakes Engineer. Kent, OH: Kent State University Press, 2009. ISBN 978-1-60635-040-9.
  • Bennett Place
3875--chi-n-d-ch-carolinasla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)