User Tools

Site Tools


3873--b-nh-vi-n-cao-th-ngla-gi

Bệnh viện Mắt Cao Thắng
Thành lập 7 tháng 11 năm 2001
Trụ sở chính 135B đường Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên chủ chốt

Ông Nguyễn Danh Khôi (Tổng Giám đốc), Bác sĩ Huỳnh Khánh Trang (Khoa Lasik), Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung(Khoa Phaco)

Bệnh viện Cao Thắng (tên khác: Bệnh viện Mắt Cao Thắng) là bệnh viện nhãn khoa tư nhân đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, thành lập năm 2001.[1]. Đây là một trong những bệnh viện chuyên khoa Mắt tư nhân lớn nhất tại Việt Nam. Mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận hàng trăm ngàn người bệnh sử dụng dịch vụ[cần dẫn nguồn], phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể (cườm khô) bằng Phaco, phẫu thuật Lasik và điều trị toàn diện các bệnh về mắt.

Hiện nay, Bệnh viện Cao Thắng là bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận bởi tổ chức Joint Commission International (JCI) Hoa Kỳ [2], đồng thời bệnh viện cũng là thành viên Hiệp hội bệnh viện Mắt Thế giới WAEH (World Association of Eye Hospitals)[3].

3873--b-nh-vi-n-cao-th-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)