User Tools

Site Tools


3871--ch-u-b-t-kh-m-saila-gi

Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai hay còn gọi là Chầu Đệ Tứ là một vị Thánh trong Đạo Mẫu Tứ phủ Việt Nam, người đứng thứ tư trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà, danh hiệu của Chầu là Chiêu Dung Công chúa, có quyền khâm sai 4 phủ. Ngự đồng về thường mặc y phục màu vàng. Hát văn có đoạn kể về Chầu Bà như sau: "Quý hương An Thái xã danh, có Chầu Đệ Tứ hách danh phàm trần". Tuy vậy, Chầu Bà giáng ở nhiều nơi. Hiện có 4 nơi thờ tự chính như sau:

Nơi thứ nhất: Đền Chầu Bà Đệ Tứ tại xã An Thái, An Thái, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định.

Nơi thứ hai: Đền Mẫu Bát Tràng. Ở địa điểm thứ hai này, Chầu bà giáng sinh vào nhà Đồng Tâm Trần Thị người làng Bát Tràng sống trong khoảng thời gian từ năm Mậu Thìn (1568) tới năm Ất Dậu (1585). Hàng năm, tiệc đản hóa đều tổ chức vào ngày 24 tháng 9 âm lịch. Làng Bát Tràng tổ chức hội Đền Mẫu Bát Tràng trong 3 ngày từ 22 tháng 9 tới hết ngày 24 tháng 9 âm lịch.

Nơi thứ ba: Đền Chầu Đệ Tứ tại phường Bồ Đề quận Long Biên (nơi thờ vọng).

Nơi thứ tư: Đền Chầu Đệ Tứ tại Hà Trung Thanh Hóa-gần dẻo Cô Bơ-Cô Tám

3871--ch-u-b-t-kh-m-saila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)