User Tools

Site Tools


3854--t-ng-th-ng-singaporela-gi

Tổng thống Cộng hòa Singapore là nguyên thủ quốc gia của Singapore. Trong một hệ thống nghị viện Westminster mà Singapore áp dụng trong nền chính trị của mình thì thủ tướng là người đứng đầu của chính phủ trong khi chức vụ tổng thống phần lớn là nghi lễ. Trước năm 1993, Tổng thống Singapore đã được lựa chọn bởi Quốc hội. Sau sửa đổi hiến pháp được ban hành vào năm 1991, chức vụ tổng thống đã trở thành một chức vụ dân cử. Tổng thống đầu tiên do nhân dân bầu là Ong Teng Cheong, người đã phục vụ từ 01 tháng 9 năm 1993 đến 31 tháng 8 năm 1999. Tổng thống hiện tại của Singapore là Halimah Yacob nhậm chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2017.

Tổng thống Cộng hòa Singapore là một nhân vật nghi lễ của nhà nước tương tự như chủ quyền của Vương quốc Anh, nhưng năm 1991 hiến pháp được sửa đổi cho phép Tổng thống dự có một số quyền hạn nhất định về chi tiêu chính phủ dự trữ tài chính và bổ nhiệm các chức. Nơi ở chính thức của Tổng thống tại Istana.

  1. ^ a ă â b Former Presidents, Istana Singapore: Office of the President of the Republic of Singapore, 28 tháng 4 năm 2006, Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 8 năm 2008, truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2009 .
3854--t-ng-th-ng-singaporela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)