User Tools

Site Tools


3848--ng-n-th-yla-gi

Ngân Thủy là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đây là một xã miền núi Trường Sơn.

Dân số là 1742 người (2009)[1] Xã gồm các thôn:

Kinh tế chủ yếu là lâm nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3848--ng-n-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)