User Tools

Site Tools


3818--s-n-th-y-l-th-yla-gi

Sơn Thủy, Lệ Thủy là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đây là một xã miền núi Trường Sơn.

Biển Lệ Thủy thuộc Dung Quất, đảo Lý Sơn ở phía chân trời.

Dân số là 7184 người (2009)[1] Xã gồm các thôn: Mỹ Đức, Vinh Quang, Ngô Xá, Ngô Bắc, Hoàng Trung Lộc, Mĩ Hòa, Lại Xá, Hoàng Đàm

Kinh tế chủ yếu là lâm nghiệp và nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3818--s-n-th-y-l-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)