User Tools

Site Tools


3800--ng-th-y-trungla-gi

Ngư Thủy Trung là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đây là một xã ven biển được tách ra từ xã Ngư Thủy.

Dân số là 2152 người (2009)[1] Xã gồm các thôn: Tân Thượng Hải, Nam Hải, Thượng Nam, Thượng Hải, Thượng Bắc.

Kinh tế chủ yếu là ngư nghiệp và nông nghiệp.

3800--ng-th-y-trungla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)