User Tools

Site Tools


3795--nhi-p-vi-nla-gi

Năm Tên Vai diễn 1997 Bách niên trầm phù (Trăm năm chìm nổi) 1998 Tẩu nương (Chị dâu) 1999 Đại Náo Kim Cát Tự Chu Hậu Chiếu Trương Vệ Kiện, Lý Băng Băng 2000 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tề Thiên Lỗi Huỳnh Dịch, Lý Lâm 2001 Phi thường tình võng (Lưới tính phi thường) Đại Đường Tình Sử Biện Cơ Tần Lam, Thẩm Ngạo Quân, Đường Quốc Cường, Nhan Đan Thần Lã Bố và Điêu Thuyền Tương phùng hà tất tằng tương thức (Gặp nhau đâu cần quen biết trước) 2002 Hà Tiên Cô Quân cảng chi dạ Tứ Đại Danh Bộ Vô Tình Thẩm Ngạo Quân, Hà Nhuận Đông, Vương Học Binh 2003 Thiện Nữ Ưu Hồn Thất Dạ thánh quân Từ Hy Viên, Trần Hữu Đông, Ngô Kinh Tùy đường anh hùng truyện La Thành Nhân Mạng Quang Thiên Trần Thiên Hoa 2004 Hãn Huyết Bảo Mã Triệu Tế Chúc Kinh Thành Tứ Thiếu Thiết Đản Lưu Hiểu Khánh, Lưu Bội Kỳ, Đoạn Thu Húc Đại hán cân quắc Thùy thiển Trung Nguyên Trinh quan trường ca Lý Khác (Ngô vương) Cô Dâu Thứ 100 Tiểu Cương Giả Tịnh Văn, Lâm Vi Quân 2005 Thiên Đường Tình Yêu Phạm Nhuệ Phong 2006 Tuyết Sơn Phi Hồ Hồ Phỉ Chu Ân, An Dĩ Hiên, Chung Hân Đông Gia Tộc Họ Trương Trương Tử Khanh/Lý Hán Xương Hồ Khả, Trịnh Chấn Dao, Hà Trại Phi, Trương Sơn, Dương Hồng Tương phùng hà tất tằng tương thức (Gặp nhau đâu cần quen biết trước) 2007 Nam nhân đích thiên đường (Thiên đường nam nhân) Đái trước diện cụ khiêu vũ(Khiêu vũ hóa trang) Phụ bối đích kỳ xí (Trưởng bối đua tài) Thiên Hạ Huynh Đệ 2008 Hòa ái nhất khởi phi(Bay cùng tình yêu) Kinh đông tam chi hoa (Ba cành hoa Đông Kinh) 2009 Lịch sử đích tiến trình (Tiến trình lịch sử) Thương thanh bội hậu (Tiếng súng bắn lén) 2010 Huynh Đệ Anh Hùng Tam Quốc Triệu Vân Lục Nghị, Hà Nhuận Đông, Lâm Tâm Như Tây du ký Đường Tăng Ngô Việt, Tàng Kim Sinh, Từ Cẩm Giang Hiềm nghi Cực phẩm ma ma (Bà mẹ tuyệt vời) 2011 Thiên Hạ Vô Tặc 2012 Sát Tận Sài Lang Triệu Cảnh Châu A Tư Như, Đinh Chí Thành Phi Giá Bất Khả Lý Thiệu Minh Lý Hiểu Y, Tư Cầm Cao Oa 2014 Long Môn Phi Giáp Triệu Hoài An Diệp Tuyền, Mao Tuấn Kiệt 2015 Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ Hoàng Thái Cực Cảnh Điềm, Cảnh Nhạc, Hà Hoa 2018 Diên Hy Công Lược Càn Long Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn, Xa Thi Mạn
3795--nhi-p-vi-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)