User Tools

Site Tools


3789--minh-tr-s-c-s-nla-gi

Minh Trí, Sóc Sơn
Địa lý
Dân số  
 Tổng cộng người
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
Mã hành chính 00382[1]

Minh Trí là một xã thuộc huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có địa giới phía Bắc giáp xã Bắc Sơn Sơn và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp xã Tân Dân; phía Tây giáp phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc); phía Đông giáp xã Minh Phú và Nam Sơn.[2]

Xã được phân thành các thôn: Vụ Bản, Thắng Hữu, Thắng Trí, Lập Trí, Thái Lai, Gò Gạo, Minh Tân (Đồng Đò).

Từ năm 2000 đến nay, do tình hình phát triển dân số và địa bàn dân cư, Minh Trí bao gồm gồm 6 thôn và 2 khu hành chính, đó là: Thắng Trí, Thắng Hữu, Lập Trí, Thái Lai, Vụ Bản, Minh Tân và 2 khu hành chính Gò Gạo và Chợ Hội. Xã có số người theo Thiên chúa giáo lớn nhất huyện Sóc Sơn.

  • Hồ sinh thái Đồng Đò cùng núi non trùng điệp
  • Đình Vụ Bản
  • Đền Thắng Trí
  • Đền Gốc Nhãn

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên cơ sở 2 thuộc khu Địa chất nằm trên địa bàn xã.

Có đường 317 chạy nối từ quốc lộ 2 vào phường Xuân Hòa của thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

  1. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  2. ^ Bản đồ hành chính Việt Nam
3789--minh-tr-s-c-s-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)