User Tools

Site Tools


3783--hms-minotaurla-gi

Sáu tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được mang cái tên HMS Minotaur, theo tên Minotaur, một hình tượng trong Thần thoại Hy Lạp:

  • HMS Minotaur (1793) là một tàu chiến tuyến hạng ba 74 khẩu pháo, hạ thủy năm 1793, từng chiến đấu trong Trận sông Nile và Trận Trafalgar, và bị đắm năm 1810 ngoài khơi Texel
  • HMS Minotaur (1816) là một tàu chiến tuyến hạng ba 74 khẩu pháo, hạ thủy năm 1816, đổi tên thành Hermes vào năm 1866 và bị tháo dỡ năm 1869
  • HMS Minotaur (1863), được hạ thủy như là chiếc Elephant vào năm 1863, là chiếc dẫn đầu của lớp thiết giáp hạm bọc sắt Minotaur, được đổi tên thành Boscawen năm 1904, rồi thành Ganges vào năm 1906, và bị tháo dỡ năm 1922
  • HMS Minotaur (1906) là chiếc dẫn đầu của lớp tàu tuần dương bọc thép Minotaur, hạ thủy năm 1906 và bị tháo dỡ năm 1920
  • HMS Minotaur dự định là một tàu tuần dương lớp Town, được đổi tên thành HMS Newcastle trước khi hạ thủy vào năm 1936; nó đã phục vụ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và bị tháo dỡ năm 1959
  • HMS Minotaur là chiếc dẫn đầu của lớp tàu tuần dương hạng nhẹ Minotaur, được hạ thủy năm 1943, được chuyển cho Hải quân Hoàng gia Canada và đổi tên thành HMCS Ontario; nó bị tháo dỡ vào năm 1960.
  • Colledge, J. J.; Warlow, Ben (1969). Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. OCLC 67375475. 
3783--hms-minotaurla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)