User Tools

Site Tools


3782--ng-th-y-namla-gi

Ngư Thủy Nam là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đây là một xã ven biển được tách ra từ xã Ngư Thủy.

Dân số là 2831 người (2009)[1] Xã gồm các thôn:liêm bắc,liêm nam,tây thôn,nam tiến,liêm tiến Địa lý tự nhiên: phía Bắc giáp với xã ngư thủy bắc, phía nam giáp với xã vĩnh thái(vĩnh linh-quảng trị), phía tây giáp với xã sen thủy,phía đông giáp với biển đông, khí hậu:thất thường theo mùa.

Kinh tế chủ yếu là ngư nghiệp và nông nghiệp.

3782--ng-th-y-namla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)