User Tools

Site Tools


3766--ng-th-y-b-cla-gi

Ngư Thủy Bắc là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đây là một xã ven biển trên vùng cát. Xã này được lập từ xã Ngư Thủy, một xã trong phim tài liệu Trở lại Ngư Thủy.

Dân số là 3584 người (2009)[1] Xã gồm các thôn: Bắc Hòa, Tân Hải, Tân Thuận, Tân Hòa, Trung Thành

Hiện tại xã đang còn là một xã miền biển nghèo, thuộc đối tượng 135 của chính phủ. Kinh tế chủ yếu là ngư nghiệp và nông nghiệp. Đánh bắt gần bờ.

3766--ng-th-y-b-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)