User Tools

Site Tools


3760--x-ng-cu-ngla-gi

Qủy Xương Cuồng hay còn gọi là Mộc tinh là yêu quái trong truyền thuyết từ thượng cổ của người Việt. Đây là một trong số những yêu quái hùng mạnh bậc nhất.

Tích kể xưa ở đất Phong Châu có cây chiên đàn khổng lồ, cành lá xum xuê tỏa bóng ra cả ngàn dặm. Chim hạc hay bay đến làm tổ trên cây nên đất ấy được gọi là Bạch Hạc. Qua mấy ngàn năm, cây khô héo chết đi thì hóa thành loài quỷ quái, dũng mãnh vô cùng, thường sát hại nhân dân. Vua Kinh Dương Vương giao tranh với nó mấy bận không phá được, sau phải khua nhạc khí để xua đuổi nó. Xương Cuồng chạy về phía Tây Nam, vẫn thường bắt dân cúng tế người.

Đời Hán thái thú là Nhâm Ngao muốn bỏ lệ cúng tế người, Xương Cuồng tức giận mà giết chết.

Thời Đinh có đạo sĩ phương Bắc là Văn Du Tường cải trang thành gánh tạp kỹ, diễn trò để dụ Xương Cuồng tới rồi nhân lúc y mất phòng bị mà chém chết.

3760--x-ng-cu-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)