User Tools

Site Tools


3745--l-th-mla-gi

Lá thơm trong tiếng Việt có thể chỉ:

  • Phần lá của cây thơm Ananas sativus, hay có tên khác là dứa, khóm.
  • Lá của cây nguyệt quế Laurus nobilis, có tên trong tiếng Anh là bay laurel hay sweet bay, dùng làm gia vị tạo mùi thơm cho món ăn.
  • Lá của cây Origanum vulgare, được biết đến với tên lá oregano, dùng làm rau gia vị.
  • Lá của cây xô thơm Salvia officinalis, dùng làm rau gia vị.
3745--l-th-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)