User Tools

Site Tools


3732--campodimelela-gi

Campodimele là một đô thị (comune) ở tỉnh Latina, vùng Lazio của Ý. Đô thị Campodimele có diện tích 38 km2, dân số thời điểm 1 tháng 6 năm 2009 là 671 người. Campodimele có các đơn vị dân cư sau: Campodimele giáp với các đô thị: Thị trấn nằm trên ngọn đồi karst, giữa dãy núi Ausoni và dãy núi Aurunci. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

3732--campodimelela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)