User Tools

Site Tools


3730--berdyanskla-gi

Berdyansk (tiếng Ukraina: Бердянськ, tiếng Nga: Бердянск, chuyển tự tiếng Nga: Berdyansk) là một thành phố cảng ở đông nam Ukraina, bên bờ biển bắc của biển Azov. Thành phố là trung tâm hành chsinh của rainon Berdyansk thuộc tỉnh Zaporizhia. Dân số theo điều tra năm 2001 là 121.692 người. Thành phố cảng này đồng thời cũng là thành phố công nghiệp và du lịch với các khu tắm bùn.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

3730--berdyanskla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)