User Tools

Site Tools


3716--n-ng-tr-ng-l-ninh-th-tr-nla-gi

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh là một thị trấn nông trường của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thị trấn có diện tích là 1.135,8ha với dân số là 6.341 người (2009)[1]

Thị trấn được thành lập ngày 06 tháng 8 năm 1966 trên cơ sở khu dân cư tập trung của Nông trường quốc doanh Lệ Ninh (tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh). Nơi đây từng là nơi tập trung quân lương, bộ đội để trực tiếp chuyển vào miền Nam, nơi đóng Binh trạm 16 của Đoàn 559.

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp (cây công nghiệp), tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

  • Loạt bài Những người miền Nam trên "đất lửa" Quảng Bình: Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3
3716--n-ng-tr-ng-l-ninh-th-tr-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)