User Tools

Site Tools


3715--sermonetala-gi

Sermoneta là một đô thị (comune) ở tỉnh Latina, vùng Lazio của Ý. Đô thị Sermoneta có diện tích 44 km2, dân số thời điểm 1 tháng 6 năm 2009 là 8579 người. Sermoneta có các đơn vị dân cư sau: Sermoneta giáp với các đô thị: Thị trấn nằm trên đỉnh đồi và có tường thành bao quanh.

3715--sermonetala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)