User Tools

Site Tools


3711--lucena-del-cidla-gi

Lucena del Cid là một đô thị trong tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha. Đô thị Lucena del Cid có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị Lucena del Cid nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

3711--lucena-del-cidla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)