User Tools

Site Tools


3684--cam-th-y-l-th-yla-gi

Cam Thủy
Địa lý
Diện tích 13,8
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 3684
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Quảng Bình
Huyện Lệ Thủy

Cam Thủy là một xã sát biển của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Việt Nam.

Dân số là 3684 người (2009)[1] Xã gồm các thôn: Cam Thủy giáp Liên Thủy và Thanh Thủy.

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. (2011)

Nền kinh tế đang dần phát triển với nhiều hình thức kinh doanh quy mô lớn (Nhà máy công nghiệp may Quảng Bình)

3684--cam-th-y-l-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)