User Tools

Site Tools


3666--huy-ch-ng-v-ng-c-a-trung-t-m-nghi-n-c-u-khoa-h-c-qu-c-gia-ph-pla-gi

Huy chương vàng của Trung tâm nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp là một giải thưởng cao quý nhất về khoa học, do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp trao hàng năm cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc vào việc nghiên cứu khoa học[1]. Huy chương này được thiết lập từ năm 1954. Ngoài Huy chương vàng, hàng năm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp cũng trao các Huy chương bạc, Huy chương đồng và Huy chương đổi mới.

Các người đoạt Huy chương vàng[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

3666--huy-ch-ng-v-ng-c-a-trung-t-m-nghi-n-c-u-khoa-h-c-qu-c-gia-ph-pla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)