User Tools

Site Tools


3593--pizza-innla-gi

Một cửa hàng của Pizza Inn ở Poplar Bluff, Missouri

Pizza Inn (NASDAQ: PZZI) là một chuỗi nhà hàng được nhượng quyền thương mại quốc tế trong lĩnh vực đồ ăn và thực phẩm. Chuỗi cửa hàng nay chuyên về món bánh pizza theo phong cách Mỹ. Công ty có trụ sở tại ngoại ô Dallas ở Colony, Texas. Năm 1958, cửa hàng Inn Pizza đầu tiên được khai trương tại Trường Đại học Southern Methodist ở Dallas. Vào ngày 03 tháng 6 năm 2011, Pizza Inn đã khai trương một nhà hàng mới ở Fort Worth, Texas, với khẩu hiện "Bánh Pizza đã sẵn sàng chỉ trong 5 phút". Ngày nay, Pizza Inn điều hành đến 310 cửa hàng nhượng quyền và 5 cửa hàng thuộc sở hữu của công ty tại 12 quốc gia, với một số cửa hàng mới dự kiến ​​sẽ mở trong những năm tiếp theo. Được bổ nhiệm vào năm 2007, Charles R. Morrison là Chủ tịch và Giám đốc điều hành hiện nay. Pizza Inn cũng rất phổ biến ở Trung Đông.

3593--pizza-innla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)