User Tools

Site Tools


3590--hms-trinidadla-gi

Ba tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng mang cái tên HMS Trinidad, được đặt theo hòn đảo Trinidad tại vùng biển Caribbe, nguyên là một thuộc địa cũ của Anh:

  • HMS Trinidad (1805) là một tàu buồm schooner 10 khẩu pháo hoạt động từ năm 1805 đến năm 1809
  • HMS Trinidad (1918) là một tàu khu trục lớp S hạ thủy năm 1918 và được bán năm 1932.
  • HMS Trinidad (46) là một tàu tuần dương hạng nhẹ lớp Crown Colony hạ thủy năm 1940, bị hư hại bởi ngư lôi của chính nó rồi bị máy bay Đức đánh chìm vào năm 1942
3590--hms-trinidadla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)