User Tools

Site Tools


3557--smederevska-palankala-gi

Smederevska Palanka (tiếng Serbia: Смедеревска Паланка) là một thành phố và khu tự quản của Serbia. Thành phố Smederevska Palanka có diện tích km2, dân số là 25.300 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là 59.605 người. Đây là thủ phủ hành chính của quận Ngoài thị xã, khu tự quản Smederevska Palanka còn gồm các làng sau:

Dữ liệu khí hậu của Smederevska Palanka (1981–2010, cực độ 1961–2010)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 20.6 24.4 28.3 31.2 35.6 39.7 44.9 41.7 37.4 32.5 28.0 21.6 44,9
Trung bình cao °C (°F) 4.7 7.1 12.5 18.0 23.3 26.2 28.7 28.8 24.1 18.3 11.3 5.7 17,4
Trung bình ngày, °C (°F) 0.7 2.1 6.5 11.8 17.0 20.1 22.0 21.6 16.8 11.7 6.2 1.9 11,5
Trung bình thấp, °C (°F) −2.8 −2.1 1.4 5.9 10.6 13.7 15.1 14.8 11.0 6.6 2.3 −1.4 6,3
Thấp kỉ lục, °C (°F) −29.9 −25.7 −20.7 −7.8 −0.8 1.5 6.5 5.1 −3.3 −7.3 −16.5 −23.6 −29,9
Giáng thủy mm (inch) 42.4
(1.669)
39.2
(1.543)
43.6
(1.717)
50.1
(1.972)
54.3
(2.138)
78.7
(3.098)
60.5
(2.382)
58.9
(2.319)
56.4
(2.22)
51.2
(2.016)
50.0
(1.969)
51.8
(2.039)
637,2
(25,087)
% độ ẩm 81 75 68 66 67 68 66 66 72 75 78 82 72
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 13 12 12 13 13 13 10 8 10 10 12 15 139
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 78.1 107.6 156.3 188.8 242.4 263.9 299.1 281.8 208.7 166.1 104.8 70.2 2.167,8
Nguồn: Republic Hydrometeorological Service of Serbia[3]

3557--smederevska-palankala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)