User Tools

Site Tools


3553--tr-ng-th-yla-gi

Trường Thủy
Địa lý
Diện tích 20,75
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 1579
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Quảng Bình
Huyện Lệ Thủy

Trường Thủy là một xã của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đây là một xã miền núi và trung du, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Xã gồm các thôn Đại Thủy, Cồn Thi, Hồng Giang, Hương Thủy, Lục Giang, Lục Sơn, Kim Tiền, Long Thủy và Vườn Hoa.

Đầu nguồn sông Kiến Giang chảy qua xã Trường Thủy. Đường Hồ Chí Minh chạy qua xã này. Xã có Lăng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Dân số xã là 1579 người (2009).[1]

3553--tr-ng-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)