User Tools

Site Tools


3544--aksu-th-xla-gi

Aksu (âm Hán Việt: A Khắc Tô thị, chữ Hán giản thể: 阿克苏市) là một thị xã cấp huyện thuộc địa khu Aksu, Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 14.668 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 560.000, trong đó người Hán chiếm 60,06%, người Uyghur 38,07%, người Hồi chiếm 0,72%. Thời nhà Hán, xứ này thuộc đất của Cô Mặc quốc. Thời nhà Đường thuộc châu Cô Mặc Quốc. Năm 1913 lập huyện Aksu, năm 1983 lập thị xã. Mã số bưu chính của thị xã Aksu là 843000, mã vùng điện thoại là 0997.

3544--aksu-th-xla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)