User Tools

Site Tools


3543--b-o-irenela-gi

Bão Irene (2011)
Hurricane 09W
hurricane cấp 3 (SSHS)
Hurricane Irene Aug 24 2011 1810Z.jpg

Bão Irene ngày 24 tháng 8 năm 2011

Thông tin chung
Hình thành Ngày 20 tháng 8 năm 2011
Tan Ngày 30 tháng 8 năm 2011
Sức gió 195 km/h (1 phút)
175 km/h (10 phút)
Áp suất 942 mbar (hPa)
Thiệt hại
Tổn thất 3100 triệu đô la
Tổng số người chết 7 (trực tiếp), 2 gián tiếp
Khu vực chịu ảnh hưởng Tiểu Antilles, Puerto Rico, Cộng hòa Dominica, Haiti, Cuba, Turks và Caicos, the Bahamas, Florida, North Carolina, South Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, New York.
Một phần của Mùa bão Đại Tây Dương 2011

Bão Irene là một cơn bão nhiệt đới Bắc Đại Tây Dương tại vùng biển phía đông Hoa Kỳ. Tháng 8 năm 2011, bão Irene đổ bộ vào vùng Đông Duyên hải Hoa Kỳ, khiến hàng triệu người phải di tản. Bão Irene đã tàn phá lớn các quốc gia Caribe trước khi đổ bộ vào Bắc Carolina ở bờ đông Hoa Kỳ. Là cơn bão được đặt tên thứ 9, là cơn bão nhiệt đợt đầu tiên và là cơ bão nhiệt đới lớn đầu tiên của mùa bão 2011, Irene đã được hình thành từ một làn sóng nhiệt đới Đại Tây Dương được xác định rõ cho thấy các dấu hiệu hình thành về phía đông Tiểu Antilles. Cơn bão này đã phá hủy khắp nơi, ít nhất 44 người chết, tổn thất về tiền của ở Caribe có thể lên đến 3,1 tỷ USD theo ước tính sơ bộ[1]. Các ước tính ban đầu của Hoa Kỳ cho thấy tổn thất ở Hoa Kỳ là 7 tỷ USD[2].

3543--b-o-irenela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)