User Tools

Site Tools


3540--v-n-th-y-l-th-yla-gi

Văn Thủy, Lệ Thủy
Kien Giang River2.JPG
Địa lý
Diện tích 15,1
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 2698
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Vùng Lệ Thủy - Quảng Bình - Việt Nam
Tỉnh Quảng Bình
Huyện Lệ Thủy
 Trụ sở UBND UBND xã Văn Thủy

Văn Thủy, Lệ Thủy là một xã nổi tiếng của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Việt Nam.

Dân số là 2698 người (2009)[1]

Được thành lập ngày 1-8-1994 khi tách ra từ xã Trường Thủy.

Xã gồm 7 thôn: Xuân Giang, Ba Canh, Việt Xô, Trạng Cau, Tiến Giang, Đông Xuân, Văn Minh.

Trung tâm của xã trước đây là Xuân Giang, giờ chuyển sang Ba Canh với các công trình công cộng cơ bản đạt chuẩn như Trường Tiểu học Văn Thủy (chuẩn Quốc gia), Trường THCS Văn Thủy (chuẩn Quốc gia), Trường Mần non Văn Thủy, chợ Ba Canh, trạm Y tế xã, trụ sở UBND -HĐND xã.

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Hiện nay kinh tế đang có nhiều biến chuyển theo hướng hiện đại hóa.

3540--v-n-th-y-l-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)