User Tools

Site Tools


3536--tantalusla-gi

Karagöl ("Hồ đen") ở núi Yamanlar, İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến các mô tả xung quanh Tantalus và cũng được gọi bằng tên của ông, "hồ Tantalus".

Tantalus (tiếng Hy Lạp: Τάνταλος, Tántalos) là một vị vua cai trị thành phố cổ tây Anatolia được gọi theo tên ông "Tantalís",[1] "thành phố Tantalus", hay "Sipylus", tham chiếu đến núi Sipylus, tại chân núi này là nơi thành phố tọa lạc và các phế tích đã được báo cáo vẫn còn nhìn thấy vào thời kỳ đầu Common Era,[2] dù ngày nay có ít dấu vết. Pausanias báo cáo thêm rằng có một cảng theo tên ông và một cảng với tên ông và một lăng mộ của ông "không phải là mờ mịt" trong cùng một vùng. Trong thần thoại Hy Lạp, ông là cha của Pelops, Niobe và Broteas, và là con trai của thần Zeus[3] và nữ thần Plouto. Do đó, giống như các vị anh hùng khác trong thần thoại Hy Lạp như Theseus và Dioskouroi, Tantalus had both a hidden, divine sire and a mortal one.

3536--tantalusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)