User Tools

Site Tools


3531--prokupljela-gi

Prokuplje (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Prokuplje có diện tích  km², dân số là 27.673 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận


3531--prokupljela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)