User Tools

Site Tools


3514--vr-acla-gi

Vršac (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Vršac có diện tích  km², dân số là người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận


3514--vr-acla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)