User Tools

Site Tools


3511--th-i-th-y-l-th-yla-gi

Thái Thủy, Lệ Thủy
Địa lý
Diện tích 55,8
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 4570
Dân tộc kinh
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Quảng Bình
Huyện Lệ Thủy
 Trụ sở UBND xóm Ga - Nam Thái - Thái Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Thái Thủy, Lệ Thủy là một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Việt Nam. Đây là một xã trung du. Đường sắt Thống Nhất chạy qua xã này, với ga Thượng Lâm.

Dân số là 4570 người (2009)[1] Xã gồm các thôn: Nam Thái, Thái Sơn, Thanh Sơn, Bắc Thái, Trung Thái, An Lão, Minh Tiến, Tâm Hạ

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3511--th-i-th-y-l-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)