User Tools

Site Tools


3504--castell-de-cabresla-gi

Castell de Cabres là một đô thị trong tỉnh Castellón, Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha. Đô thị Castell de Cabres có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là người. Đô thị Castell de Cabres nằm ở khu vực có độ cao mét trên mực nước biển.

3504--castell-de-cabresla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)