User Tools

Site Tools


3500--sremska-mitrovicala-gi

Sremska Mitrovica (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Sremska Mitrovica có diện tích km2, dân số là 39.084 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận


3500--sremska-mitrovicala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)