User Tools

Site Tools


3498--s-o-n-350-qu-n-i-nh-n-d-n-vi-t-namla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3498--s-o-n-350-qu-n-i-nh-n-d-n-vi-t-namla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sư đoàn 350</​b>​ là một trong những sư đoàn bộ đội chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, tiền thân là Sư đoàn bảo vệ Thủ đô 350 và hiện nay là một trong 3 Sư đoàn được biên chế vào Quân khu 3.
 +</p>
 +<​p>​F350 năm 1963 được giao nhiệm vụ bảo vệ địa bàn miền duyên hải trong đó Hải Phòng là trọng tâm. Bộ tư lệnh của F350 nằm trên đường Kamen  thuộc thị xã Kiến An. Năm 1978 F350 có các E151 ở huyện Thủy Nguyên, E 180 ở huyện Tiên Lãng, E 50 pháo bảo vệ bờ biển Đồ Sơn, E 179 Cát Bà, E 667 Đình Vũ, E 748 pháo binh ở Vĩnh Bảo, E 771 ở Thủy Nguyên, D 15 công binh An Lão ... bao gồm cả Bộ chỉ huy Quân sự Hải Phòng. Đến tháng 12/1980 Quân khu 3 tách F350 thành 2 phần là Bộ chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng và F350 bộ đội chủ lực sau này mới chuyển về Ninh Bình. Sư đoàn trưởng của F350 giai đoạn này là Đại tá Võ An Đông, Chính ủy là Thượng tá Trường Xuân,Tham mưu trưởng là thượng tá Phạm Đạc. Sau đó Thượng tá Phạm Đạc nghỉ hưu thì Trung tá Tăng Văn Miêu lên thay. Khi F350 chia 2 thì Bộ chỉ huy Quân Sự TP Hải Phòng do Đại tá Đinh Tấn Huy làm Chỉ huy trưởng và Thượng tá Trường Xuân làm Chính Ủy, Trung Tá Nguyễn Thủy làm Tham mưu trưởng. ​  
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Trung đoàn 582, đóng quân trên địa bàn xã Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn 584, đóng quân trên địa bàn xã Đồng Phong - Nho Quan - Ninh Bình</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn 583, đóng quân trên địa bàn xã Ngọc Lương - Yên Thủy - Hòa Bình</​li></​ul>​
 +<​p>​Năm 1954, Hồ Chí Minh đọc tuyên bố thành lập sư đoàn 350 với nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ, thủ đô Hà Nội. Khi thành lập, Sư đoàn 350 gồm 3 trung đoàn:<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​p>​Sau gần 10 năm làm nhiệm vụ tiếp quản, bảo vệ Thủ đô Hà Nội, thành phố Cảng Hải Phòng, khu mỏ Hòn Gai và bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuối năm 1963 trước âm mưu đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ, Bộ Quốc phòng đã quyết định điều động Sư đoàn 350 trực thuộc Quân khu 3 từ Kiến An - Hải Phòng về địa bàn tỉnh Ninh Bình, Hoà Bình và Nam Định.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​h2><​span id="​Ch.E1.BB.89_huy_v.C3.A0_L.C3.A3nh_.C4.91.E1.BA.A1o_qua_c.C3.A1c_th.E1.BB.9Di_k.E1.BB.B3"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chỉ_huy_và_Lãnh_đạo_qua_các_thời_kỳ">​Chỉ huy và Lãnh đạo qua các thời kỳ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181011125808
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.101 seconds
 +Preprocessor visited node count: 508/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7544/​2097152 bytes
 +Template argument size: 231/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 894/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 745 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​76.394 ​     1 -total
 + ​68.07% ​  ​52.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​62.10% ​  ​47.444 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.57% ​  ​16.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​19.01% ​  ​14.524 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.22% ​   7.807      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.76%    4.404      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.12%    3.911      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  4.30%    3.282      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Color
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815507-0!canonical and timestamp 20181011125807 and revision id 42218914
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3498--s-o-n-350-qu-n-i-nh-n-d-n-vi-t-namla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)