User Tools

Site Tools


3497--alchevskla-gi

Alchevsk (tiếng Ukraina: Алчевськ, tiếng Ba Lan:, tiếng Nga: Алчевск) là một thành phố Ukraina. Thành phố thuộc tỉnh Luhansk ở phía đông của Ukraina. Dân số theo điều tra năm 2001 là 119.193 người. Thành phố có cự ly 45 km so với tỉnh lỵ Luhansk.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

3497--alchevskla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)