User Tools

Site Tools


3492--rietveld-schr-derhuisla-gi

Nhà Rietveld Schröder (tiếng Hà Lan: Rietveld Schröderhuis) (cũng gọi là nhà Schröder) ở Utrecht được xây năm 1924 bởi kiến trúc sư Hà Lan Gerrit Rietveld cho bà Truus Schröder-Schräder và ba đứa con của bà. Nhà được thiết kế không tường. Rietveld đã cùng làm việc với Schröder-Schräder để tạo nên ngôi nhà này. Bà Schröder đã sinh sống trong ngôi nhà này đến khi qua đời vào năm 1985. Ngôi nhà đã được phục hồi bởi Bertus Mulder và ngày nay là một bảo tàng mở cửa cho khách tham quan. Năm 2000, ngôi nhà này đã được đưa vào danh sách di sản thế giới UNESCO.[1]

3492--rietveld-schr-derhuisla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)