User Tools

Site Tools


3471--pirotla-gi

Pirot (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Pirot có diện tích  km², dân số là 57.922 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2011) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận


3471--pirotla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)