User Tools

Site Tools


3467--ti-ng-ladinla-gi

Bản đồ chi tiết của các cộng đồng nói tiếng Ladin

Tiếng Ladin (tiếng Đức: Ladinisch, tiếng Ý: Ladino) là một nhóm các phương ngữ (mà một số xem xét một phần của một ngôn ngữ đơn nhất Rhaeto-Romance) nói trong dãy núi Dolomite ở miền Bắc Italia trong khu vực biên giới của tỉnh Trentino, Nam Tyrol và Belluno. Nó là chặt chẽ liên quan đến tiếng Romansh Thụy Sĩ và Friulian.

Văn bản tiêu chuẩn khác nhau của Ladin (Ladin Dolomitan) đã được phát triển bởi các Văn phòng Kế hoạch tiếng Ladin như một công cụ truyền thông chung trên toàn khu vực Ladin nói toàn bộ.

Tiếng Ladin không nên nhầm lẫn với tiếng Ladino (còn gọi là Judaeo-Tây Ban Nha), là một phương ngữ lãng mạn của Tây Ban Nha, với tiếng Do Thái, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

3467--ti-ng-ladinla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)