User Tools

Site Tools


3453--d-ng-th-yla-gi

Dương Thủy là một xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Xã Dương Thủy có diện tích 9.6 km², dân số năm 1999 là 4289 người,[1] mật độ dân số đạt 447 người/km². một xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình Việt Nam.

Dân số là người [2] Xã gồm các thôn:

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3453--d-ng-th-yla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)