User Tools

Site Tools


3446--winston-salem-b-c-carolinala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3446--winston-salem-b-c-carolinala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Winston-Salem</​b>​ là một thành phố thủ phủ quận Forsyth, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ 2010, thành phố có dân số 229.617 người. Đây là thành phố lớn thứ 83 Hoa Kỳ theo dân số, là thành phố lớn thứ 3 bang.
 +Thành phố Winston-Salem có 4 trường đại học đào tạo 4 năm và một trường cao đẳng đào tạo hai năm: Đại học Wake Forest; Đại học bang Winston-Salem,​ Đại học Salem chuyên về nghệ thuạt tự do thành lập năm 1772; Trường Nghệ thuật của Đại học Bắc Carolina, Cao đẳng Cộng đồng Kỹ thuật Forsyth.
 +</p>
  
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​background-color:#​ccccff;"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style="​background-color:#​ccccff;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style="​background-color:#​ccccff;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style="​background-color:#​ccccff;;;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Flag_of_North_Carolina.svg/​23px-Flag_of_North_Carolina.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Flag_of_North_Carolina.svg/​35px-Flag_of_North_Carolina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Flag_of_North_Carolina.svg/​46px-Flag_of_North_Carolina.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/></​span>​ Tiểu bang Bắc Carolina</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"​ style="​background-color:#​ccccff;"><​div><​b>​Raleigh</​b>​ (thủ phủ)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​ccccff;">​Chủ đề</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Khí hậu |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Văn hoá |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kinh tế |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Giáo dục |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Địa lý |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lịch sử |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Âm nhạc |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Người Bắc Carolinia |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Chính trị |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cuộc sống hoang dã |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Địa điểm nổi bật</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​ccccff;">​Vùng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Cape Fear |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Coastal Plain |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Crystal Coast |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Eastern |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Foothills |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​High Country |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Inner Banks |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Metro Charlotte |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Outer Banks |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Piedmont |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Piedmont Triad |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sandhills |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Triangle |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Western</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​ccccff;">​Thành phố lớn</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Asheville |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Cary |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Charlotte |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Durham |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Fayetteville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Gastonia |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Greensboro |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Greenville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Hickory |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​High Point |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Jacksonville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Raleigh |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Wilmington |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Winston‑Salem</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​ccccff;">​Thành phố nhỏ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Albemarle |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Apex |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Asheboro |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Burlington |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Chapel Hill |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Concord |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Eden |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Elizabeth City |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Goldsboro |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Graham |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Havelock |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Henderson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Hendersonville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kannapolis |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kings Mountain |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kinston |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Laurinburg |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lenoir |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lexington |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lumberton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Monroe |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Morganton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​New Bern |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Newton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Reidsville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Roanoke Rapids |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Rocky Mount |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Salisbury |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sanford |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Shelby |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Statesville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Thomasville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Waynesville |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Wilson</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​ccccff;">​Thị trấn lớn</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Beaufort |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Boone |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Carrboro |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Clayton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cornelius |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Dunn |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Fuquay-Varina |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Garner |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Harrisburg |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Holly Springs |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Hope Mills |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Huntersville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Indian Trail |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Kernersville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Knightdale |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Leland |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Matthews |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Midland |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mint Hill |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mooresville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Morehead City |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Morrisville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mount Pleasant |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Oxford |</​span> ​
 +<span class="​nowrap">​Shallotte |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Smithfield |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Southern Pines |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Tarboro |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Wake Forest</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​ccccff;">​Các quận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​span class="​nowrap">​Alamance |</​span>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Alexander |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Alleghany |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Anson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Ashe |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Avery |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Beaufort |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Bertie |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Bladen |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Brunswick |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Buncombe |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Burke |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cabarrus |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Caldwell |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Camden |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Carteret |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Caswell |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Catawba ​ |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Chatham |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cherokee |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Chowan |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Clay |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cleveland |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Columbus |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Craven |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Cumberland |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Currituck |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Dare |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Davidson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Davie |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Duplin |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Durham |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Edgecombe |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Forsyth |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Franklin |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Gaston |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Gates |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Graham |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Granville |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Greene |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Guilford |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Halifax |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Harnett |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Haywood |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Henderson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Hertford |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Hoke |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Hyde |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Iredell |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Jackson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Johnston |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Jones |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lee |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lenoir |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Lincoln |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Macon |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Madison |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Martin |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​McDowell |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mecklenburg |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Mitchell |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Montgomery |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Moore |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Nash |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​New Hanover |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Northampton |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Onslow |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Orange |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Pamlico |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Pasquotank |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Pender |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Perquimans |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Person |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Pitt |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Polk |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Randolph |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Richmond |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Robeson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Rockingham |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Rowan |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Rutherford |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Sampson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Scotland |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Stanly |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Stokes |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Surry |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Swain |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Transylvania |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Tyrrell |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Union |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Vance |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Wake |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Warren |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Washington |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Watauga |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Wayne |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Wilkes |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Wilson |</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Yadkin |</​span>​
 +</p>
 +<span class="​nowrap">​Yancey</​span></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181014090750
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.151 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1507/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 86917/​2097152 bytes
 +Template argument size: 23584/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 745 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​62.654 ​     1 -total
 + ​95.82% ​  ​60.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​North_Carolina
 + ​85.66% ​  ​53.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 + ​81.02% ​  ​50.760 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​13.55% ​   8.487    202 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​10.72% ​   6.719      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco
 +  8.08%    5.062      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_North_Carolina
 +  4.07%    2.551      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.91%    1.823      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagdeco/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814031-0!canonical and timestamp 20181014090750 and revision id 26080475
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3446--winston-salem-b-c-carolinala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)